Skryfkursus met Ingrid Winterbach / Writing Course with Ingrid Winterbach

This course is for anyone who wants to hone their writing skills – beginners as well as more experienced writers. The course will be presented in Afrikaans, but contributions written in English are welcome.

By means of examples and class exercises we will look at some basic aspects of writing, such as character, point of view, space, plot, dialogue and detail.
I hope to challenge, stimulate and confront participants, but above all to inspire them to approach their own writing with greater self-confidence.

Om meer uit te vind oor die kursus, kontak die fasiliteerder by ingridwinterbach@gmail.com

 

About The Instructor

Ingrid Winterbach is the author of twelve novels. She has received numerous awards, including the Hertzog Prize, the M-Net Prize, the W.A. Hofmeyr Prize and the University of Johannesburg Prize. With her most recent novel, Die troebel tyd, she won the Groot Afrikaanse Romanwedstryd for the second time. The translation of this novel, The Troubled Times of Magrieta Prinsloo, will be published in May.

Winterbach is also a visual artist, and has been living in Stellenbsoch since 2013, after 22 years in Durban.

What To Bring
  • Bring along a short piece of prose that you have written.
  • Feedback on three novels that you recently read.
Course Dates

28 July – 1 August

Course Details

Hierdie kursus is vir almal wat graag hulle skryfvaardighede wil slyp – beginners sowel as meer bedrewenes.
Die kursus word in Afrikaans aangebied, maar bydraes wat in Engels geskryf is, is welkom.
Aan die hand van voorbeelde en klasoefeninge gaan ons kyk na ‘n paar basiese aspekte van die skryfkuns, onder meer karakter, vertelperspektief, ruimte, plot, dialoog, en detail.
Karakter en vertelperspektief: Hoe skep ons ‘n oortuigende karakter?
Wat is die verskil tussen ‘n plat en ‘n ronde karakter? Wie vertel die
storie?
Tydsberekening: Waarom dit belangrik is waar en wanneer bepaalde inligting gegee of weerhou word.
Dialoog: Hoe lyk oortuigende dialoog? Hoe laat ek verskillende karakters verskillend praat?
Detail: ‘n Onderskatte maar baie belangrike aspek van skryf. Wat is die funksie van detail, en wat word met detail bedoel?
Ruimte: Waar en wanneer speel die verhaal af? Hoe skep ek ‘n oortuigende ruimte?
Navorsing: Die gebruik van eksterne bronne soos die internet wanneer ons skryf. Die gevare daaraan verbonde.
Algemeen: Ons kyk na allerlei verwante sake wat met skryf verband hou:
Wat is die verskille tussen die verskillende genres – prosa, dram enpoësie? Hoekom is skryf so moeilik? Wat is verbeelding – kan dit ontwikkel word? Waarom is dit van die grootste belang om ander, en goeie skrywers te lees?
Ek hoop om deelnemers uit te daag, te prikkel en te konfronteer, maar bowenal te inspireer om hulle eie skryfwerk na afloop met groter selfvertroue aan te pak.

R3950.00

WHATS INCLUDED

Your package includes:
Tuition, materials*, excursions*, refreshments and meals during the course. Accommodation, dinners, and transport at own cost.
*Applicable to certain courses. See individual course pages for details.

Creative Arts & Design